Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων: "Παρουσίαση Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ)", 26/01/2013

 
Σας καλούμε να παρευρεθείτε στον ανοιχτό κύκλο συναντήσεων – συζητήσεων που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013. Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα: «Παρουσίαση Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ)».

Patras Innovation Quest, 08/12/2012-09/12/2012

Η «Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 2012» αποτελεί αναπτυξιακή διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης στον παραγωγικό τομέα αλλά ταυτόχρονα στη διάχυση των ενδιαφερόντων του παραγωγικού τομέα στους ερευνητές. Η έκθεση πλαισιώνεται από σύντομες ομιλίες και συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης για ειδικά θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Στόχος της έκθεσης είναι η παρουσίαση της έρευνας και η προώθηση της καινοτομίας που μεσοπρόθεσμα συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Pages