2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «PATRAS IQ»

News / Events: 

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η έρευνα και η καινοτομία που παράγονται στο Πανεπιστήμιό μας είναι διεθνούς επιπέδου και σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και να συνδεθούν με τις παραγωγικές δυνάμεις στη χώρα μας και του εξωτερικού.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας πρόκειται να διοργανώσει την 2η έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας «PATRAS IQ» στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Η έκθεση αποσκοπεί στην παρουσίαση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών σε μονάδες του παραγωγικού τομέα και οργανισμούς στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της χώρας που θα συμμετέχουν στην έκθεση.

 

Στόχος της έκθεσης είναι η παρουσίαση της έρευνας και η προώθηση της καινοτομίας που μεσοπρόθεσμα συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης. Με τη συγκεκριμένη διοργάνωση επιτυγχάνεται η προώθηση της δικτύωσης ερευνητών – παραγωγικού τομέα, η καλύτερη εστίαση της έρευνας στις τοπικές ανάγκες, η διευκόλυνση της αξιοποίησης και της αφομοίωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, η αμοιβαία μάθηση με πιθανές δράσεις κινητικότητας μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας.

Καλούνται τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας που ενδιαφέρονται για την προαναφερθείσα εκδήλωση να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα: http://goo.gl/forms/f0qBo5VbCp μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2014.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στα τηλέφωνα: 2610996635, 2610969042, στην ηλεκτρονική διεύθυνση itto@upatras.gr, vtomara@upatras.gr, atriant@upatras.gr ή για ενημέρωση αναφορικά με την 1η έκθεση παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο της έκθεσης: www.patrasiq.gr

 

Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως

Έρευνας και Ανάπτυξης