Παγκόσμιος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Innovation Connecting Show που λαμβάνει χώρα στην Τουλούζη (16-18/09/14)

News / Events: 

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός καινοτομίας, τον οποίο εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον περασμένο Δεκέμβριο, στόχο έχει να ενθαρρύνει τα ταλέντα του σήμερα ώστε να δημιουργήσουν το συλλογικό πλούτο του αύριο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη Γάλλων ή αλλοδαπών επιχειρηματιών, το σχέδιο καινοτομίας των οποίων παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική για την οικονομία της Γαλλίας.

Το γαλλικό κράτος προορίζει 300 εκατομμύρια ευρώ για τη συγχρηματοδότηση καινοτόμων έργων σε επτά τομείς του μέλλοντος (αποθήκευση ενέργειας, ανακύκλωση σπάνιων μετάλλων, αξιοποίηση θαλάσσιου πλούτου, φυτικές πρωτεΐνες και χημεία των φυτών, εξατομικευμένη ιατρική, « silver economy » στην υπηρεσία των ηλικιωμένων και « big data »).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις ανεξάρτητες φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη, η έναρξη, είναι ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2014. Οι 100 υποψήφιοι της πρώτης φάσης θα λάβουν έως 200.000€ για να αναπτύξουν το σχέδιό τους στη Γαλλία. Κατά τη δεύτερη φάση, το Δεκέμβριο του 2014, θα δοθεί η δυνατότητα υποστήριξης των πολλά υποσχόμενων έργων σε πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης (ποσά που ανέρχονται μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων ευρώ). Τέλος, ένα ή δύο έργα ανά τομέα θα λάβουν από 10 έως 20 εκατομμύρια ευρώ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου, το οποίο θα αφορά την βιομηχανοποίησή τους (3η φάση, 2016).

Επιπλέον, στις 16, 17 et 18 Σεπτεμβρίου 2014, η Τουλούζη θα υποδεχτεί την πρώτη διοργάνωση της παγκόσμιας έκθεσης για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα «Innovation Connecting Show : Connecting Innovation and Business ». Η εκδήλωση αυτή θα συγκεντρώσει περίπου 500 διεθνείς εκθέτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και πάνω από 4.000 συνέδρους που προέρχονται από ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με οικοσυστήματα καινοτομίας και στόχο έχει να επιταχύνει τη μετάβαση της τεχνολογίας στους βιομηχανικούς τομείς αλλά και να δημιουργήσει μία πρωτότυπη πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάπτυξης που θα συμβαδίζει με τις σύγχρονες μεγάλες προκλήσεις της καινοτομίας. Το «Innovation Connecting Show» θα αποτελείται από μία έκθεση καίριων τεχνολογιών ρήξης και γενικής εφαρμογής και μεγάλων έργων πρωτοπόρας δομής, από συνέδρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης αφιερωμένες σε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά θέματα καθώς και από μεγάλα βραβεία καινοτομίας.

http://www.innovation2030.org/

http://www.ics-show.com/