Δυναμική Παρουσία σε Διεθνές Συνέδριο του Εργαστηρίου Αυτοματισμού και Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

News / Events: 

Δυναμική παρουσία του Εργαστηρίου Αυτοματισμού και  Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο 21ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Mediterranean Control Association(MCA) πρόσφατα στα Χανιά Κρήτης. Το MCA ιδρύθηκε το 1998 από Έλληνες Επιστήμονες της χώρας καθώς και απ’ όλο τον κόσμο. Ο Καθ. Πέτρος Γρουμπός, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αυτοματισμού και Ρομποτικής,  ήταν από τα πρώτα 10 ιδρυτικά μέλη και είναι Αντιπρόεδρος του ΜCΑ. Στόχοι του MCA είναι η προώθηση πρωτοβουλιών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την ενίσχυση επιστημονικών ανταλλαγών, για τη διάδοση πληροφοριών, για το συντονισμό ερευνητικών δικτύων, και για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας κυρίως στις χώρες της περιοχής της Μεσογείου. Τα κύρια ενδιαφέροντα του ΜΚΤ είναι στους γενικούς επιστημονικούς τομείς των Συστημάτων Ελέγχου και Αυτοματισμού. Οι βασικές λειτουργίες του MCA είναι ο συντονισμός και η εποπτεία του ετήσιου Μεσογειακού Συνεδρίου για έλεγχο και αυτοματισμό και τη διάδοση των πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Το πρώτο συνέδριο MED  έλαβε χώρα το 1993 στην Ελλάδα, στα Χανιά, με στόχο να φέρει σε επαφή ερευνητές, που οι επιστήμονες και οι μηχανικοί στα συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού από περιοχές των Μεσογειακών χωρών, μοιράζονται πολλά περισσότερο από απλά τεχνικές Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, μεταξύ άλλων, τον πολιτισμό και την ιστορία. Το 2000 το διεθνές MED συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρόεδρο του συνεδρίου τον Καθ. Π. Γρουμπού. Ο καθηγητής Α.Τζες ήταν πρόεδρος του MED 2003 και του 2007.

Στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε στα Χανιά και το οποίο παρακολούθησαν άνω των 300 επιστημόνων από όλο τον κόσμο, τα δύο μέλη του ΕΑΡ, Ο καθ. Π. Γρουμπός, Διευθυντής του ΕΑΡ και ο καθ. Α. Τζες μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος παρουσίασαν μαζί με τους συνεργάτες τους συνολικά 8 εργασίες.

Ο καθ. Τζες στις εργασίες παρουσίασε ερευνητικά αποτελέσματα της Ρομποτικής στην Υγεία, για προσθετικό χέρι, το οποίο πληρεί τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές τέτοιων συσκευών. Η προτεινόμενη κατασκευή είναι μικρή σε όγκο και βάρος, συμπαγής, εύκολα συναρμολογήσιμη και επισκευάσιμη και ικανή να επιτελέσει όλες τις συνήθεις καθημερινές εργασίες ενός ανθρώπου με αναπηρία στα άνω άκρα. Ο καθ. Τζες παρουσίασε ακόμη ερευνητικά αποτελέσματα για χρήση της ρομποτικής για αντιμετώπιση πυρκαγιών, για ρομποτική χειρουργική και για νέα μοντέλα μη-επανδρωμένου αεροσκάφους με βάση πειραματικά δεδομένα που κατεγράφησαν στο Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής.

Ο καθ. Π. Γρουμπός παρουσίασε ερευνητικά αποτελέσματα για την χρήση των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων σε Ιατρικές εφαρμογές και για Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα.

Ο καθ. κ Τζές είναι και μέλος του Board Members του ΜCA, και μαζί με το καθ. Π. Γρουμπό πρότειναν το MED 2017 να έρθει στη Πάτρα.

Ο καθηγητής  Α. Τζες προήδρευσε σε δύο τεχνικές συνεδριάσεις και ο καθ. Π. Γρουμπός σε μια Τεχνική Συνεδρίαση.