Σεμινάρια από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (ΝΕΑ) και το ΤΕΙ Μεσολογγίου.

News / Events: 

Σεμινάρια από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (ΝΕΑ) και το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτίριο Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών για αγροτικά ζητήματα στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ‐ΙΤΑΛΙΑ 2007‐2013».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε και από την ιστοσελίδα: http://www.locpro.org/el/events