Συμμετοχή σε Euro-Mediterranean Campuses

News / Events: 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007-2013, η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με τις εταιρείες LAG Centre Corse από την Κορσική και LAG Une Autre Provence/Syndicat Mixte des Baronnies Provençales (Συντονιστές του σχεδίου) από την Προβηγκία, υλοποιεί σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο: «Youth Eye – Enhancing & Adding value to local Production». Το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του τουριστικού προφίλ των περιοχών LEADER, μέσω της ανάδειξης ποιοτικών χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο του σχεδίου θα υλοποιηθούν τρία (3) επιτόπια Ευρωμεσογειακά εργαστήρια (Euro-Mediterranean Campuses), στις 3 περιοχές των συμμετεχόντων εταίρων: Αχαΐα (Ελλάδα), Προβηγκία (Γαλλία) και κεντρική Κορσική (Γαλλία).
Κάθε εργαστήριο θα έχει διάρκεια 3 εβδομάδων περίπου και θα επικεντρωθεί σε διαφορετικά θέματααξιοποίησης τοπικών προϊόντων, ανάλογα με τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής:
· Το campus στην Προβηγκία έχει ως θέμα το «image», τη συσκευασία και την εμπορευματοποίηση του ελαιολάδου και των τοπικών βερίκοκων.
· Το campus στην κεντρική Κορσική έχει ως θεματικό άξονα τις μικρές αλυσίδες ανεφοδιασμού μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών/άμεσης πώλησης, βασιζόμενες στην αναβίωση καλλιέργειας σιτηρών από την αρχαιότητα, όπως και στην επεξεργασία και στους τρόπους εμπορίας.
· Το campus στην Αχαΐα επικεντρώνεται στο θέμα του «image», του μάρκετινγκ, της συσκευασίας, προώθησης και εμπορευματοποίησης νέων προϊόντων του ελαιολάδου, των λεμονιών και του κρασιού.
Συμμετέχοντες: Στα campuses μπορούν να συμμετάσχουν νέοι (18-30 ετών) εθελοντές, φοιτητές ή νέοι επαγγελματίες, με σχετικές τεχνικές γνώσεις (γεωγράφοι, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, γεωπόνοι, γραφίστες, ειδικοί μάρκετινγκ, ειδικοί τοπικής ανάπτυξης κλπ.), οι οποίοι θα εργαστούν σε ομάδες πάνω στο θέμα του κάθε εργαστηρίου, με στόχο την αποτύπωση προτάσεων-ιδεών για τα συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα.
Περίοδος υλοποίησης των campuses:
· Γαλλία – Προβηγκία: 09/09/2013 – 29/09/2013
· Γαλλία – Κορσική: 01/07/2013 – 20/07/2013
· Ελλάδα – Αιγιάλεια Αχαΐας: 22/07/2013 – 09/08/2013
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο site: http://www.apare-gec.org/EN/campus.php?ID_ROOT=3&ID=27