Ανοικτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων: "Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Αγροτοβιομηχανικών Δραστηριοτήτων", 29/04/2013

News / Events: 

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στον ανοιχτό κύκλο συναντήσεων – συζητήσεων που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Πατρών  σε  συνεργασία  με  το Επιμελητήριο  Αχαΐας,  την  Δευτέρα  29  Απριλίου  2013.  Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα: «Αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων».

 Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων ιδεών των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών αναφορικά με τα παραπροϊόντα των αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων. Οι συζητήσεις που θα γίνουν αφορούν συγκεκριμένες  υπηρεσίες  και  συγκεκριμένο  κοινό  (ελαιοτριβεία,  τυροκομεία,  ενώσεις αγροτικών προϊόντων) καθώς & δυνητικούς επενδυτές με στόχο την σύσφιξη σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ παραγωγικού τομέα και έρευνας. Επιδιώκεται η ανταλλαγή πληροφόρησης τόσο για τις ερευνητικές δυνατότητες του εργαστηρίου όσο και για τα ζητήματα αξιοποίησης των παραπροϊόντων στο τομέα των αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων.

 Προκειμένου να παρευρεθείτε μπορείτε να αποστείλετε αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: itto@upatras.gr (προαιρετικά)

 Περισσότερες  πληροφορίες  αναφορικά  με  τις  ιδέες/υπηρεσίες  που  θα  παρουσιαστούν  θα βρείτε ακολούθως. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση,

 Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Τηλ.: 2610996635, 2610969042