Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων: "Νέες Τεχνολογίες στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και νερών - Μοριακό Κέντρο IWaterFood", 27/02/2013

News / Events: 

 
Σας καλούμε να παρευρεθείτε στον ανοιχτό κύκλο συναντήσεων – συζητήσεων που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013. Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και νερών – Μοριακό κέντρο IWaterFood».
Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων ιδεών των ερευνητών τoυ Μοριακού κέντρου της μονάδας Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι συζητήσεις που θα γίνουν αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένο κοινό (υπηρεσίες υγείας – τροφίμων) καθώς & δυνητικούς επενδυτές με στόχο την σύσφιξη σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ παραγωγικού τομέα και έρευνας. Επιδιώκεται η ανταλλαγή πληροφόρησης τόσο για τις ερευνητικές δυνατότητες του εργαστηρίου όσο και για τα ζητήματα ανάπτυξης στο τομέα υγεία & τρόφιμα.
Προκειμένου να παρευρεθείτε μπορείτε να αποστείλετε αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: itto@upatras.gr (προαιρετικά)
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ιδέες/υπηρεσίες που θα παρουσιαστούν θα βρείτε ακολούθως. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση,
Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Τηλ.: 2610996635, 2610969042
Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων – Συζητήσεων
Τετάρτη 27-02-2013
Ώρα: 18:00-18:30 Ταχείες Μοριακές τεχνικές ελέγχου ποιότητας τροφίμων και εκτίμηση κινδύνου στη βιομηχανία
Ώρα: 18:30-19:00 Νέες εναλλακτικές τεχνικές απολύμανσης υγρών και τροφίμων
Ώρα: 19:00-20:00 Μοριακό κέντρο IWaterFood- Ανοιχτή συζήτηση
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

 

Files: